Ingen hjälp för spelmissbruk

Att spela på casino är både förenat med lycka och spelglädje, när man har en sund relation till sitt spelande, men det är det inte alla som har och allt fler fastnar i spelmissbruk – trots detta finns inget krav för kommuner att erbjuda hjälp att få spelmissbrukare att få bukt med sina spelproblem.

Tidigare har vi nämnt hur kontroll över sitt spelande inte är något som alla besitter och att många därför fastnar i spelmissbruk. Men trots att spelmissbruket blir allt mer utbrett bland spelare så finns inga krav från Socialstyrelsens sida att svenska kommuner ska erbjuda hjälp mot spelmissbruk. Detta trots att krav på hjälp med andra missbruk krävs såsom alkohol eller droger, istället är det kommunen själv som får välja om man vill eller har resurser att erbjuda hjälp till de individer med spelproblem. I till exempel Dalarna, som SVT tar upp som exempel, kan boende i både Säter, Älvdalen och Avesta få hjälp men inte de som bor i Gagnef eller Falun – i de kommunerna har man valt bort att erbjuda den sortens hjälp.

Orättvist och det vill man ändra på

domstol-lag-domareAtt man på vissa platser i Dalarna kan få hjälp mot spelmissbruk men på andra platser får man ingen hjälp alls är något som många finner orättvist. Något som också gjort att man nu överväger en lagändring för att ändra på detta. Ett förslag som Folkhälsomyndigheten nu arbetar med efter uppdrag från regeringen föreslår man att socialnämndens ansvar ska utvidgas till att även omfatta problem rörande spel om pengar. Men vad som kommer ske med detta förslag är ännu ovisst och man får i dagsläget luta sig mot övriga regler som redan finns. En sådan är Landstingets ansvar. Detta ansvar rör dock enbart de individer som har ett så långt gående missbruk av spel att detta beroende skulle kunna diagnostiseras som patologiskt spelande, enligt DSM-5. Men om man ännu inte nått så långt i sitt spelmissbruk att denna diagnos inte kan fastställas är det alltså oerhört svårt att få någon som helst hjälp – en konsekvens som tydligt strider mot regeringens och statens ansvar för att förhindra just spelmissbruk. Men förhoppningsvis kommer någon form av lagändring att genomföras, men när detta ska eller kommer ske är inte fastställt tyvärr.